Česká bibliografie : Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Sv. 4, za rok 1905.

Tobolka, Zdeněk Václav
Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1908. 211 s.