Česká bibliografie : Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Sv. 3, za rok 1904.

Tobolka, Zdeněk Václav
Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1906. 206 s.
Edice: Skupina 3 ; č.6