Česká architektura 2001-2002 : ročenka = Czech architecture 2001-2002 : yearbook.

Vernerová, Dagmar; ed. Kohout, Michal
Vyd. 1. Prostor, 2003. 189 s., [18] s. příl