Česká architektura 1800-1920.

Wirth, Zdeněk; Matějček, Antonín
Jan Štenc, 1922. 104 s.