Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti).

ed. Pospíšil, Ivo; ed. Zelenka, Miloš; ed. Zelenková, Anna
1. vyd. Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2005. 363 s.
Edice: Brněnské texty k slovakistice ; 8