Česká a slovenská hudební interpretace po roce 1945 a její ohlas v socialistických zemích : (Janáčkiana VIII) : sborník materiálů z muzikologické konference konané v rámci hudebního festivalu Janáčkův máj ve dnech 6. a 7. června 1984 v konferenčním sálu hotelu Imperial v Ostravě.

Krajské kulturní středisko Ostrava, 1985. 180 s.