Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století : sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu 29.-30. června 1998.

ed. Brouček, Stanislav; ed. Hrubý, Karel
Vyd. 1. Karolinum, 2000. 339 s.