Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky.

Uherek, Zdeněk
Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 198 s.