Češi ve světě 1918-2000 : lexikon krajanů, kteří se ve světě neztratili : 2000 jmen - 2000 osudů = Czechs around the world 1918-2000 : a lexicon od expatriates who have made their mark in the world : 2000 names - 2000 fates.

Mejstřík, Jiří
Vyd. 1. Euromedia Group - Knižní klub, 2000. 255 s.