Češi v dějinách nové doby : (Pokus o zrcadlo).

Otáhal, Milan; Podiven; Příhoda, Petr; Pithart, Petr
Rozmluvy, . 690 s.