Češi v dějinách nové doby : (Pokus o zrcadlo).

Pithart, Petr; Příhoda, Petr; Otáhal, Milan
Rozmluvy, 1991. 690 s.