Češi, Němci, Židé? : národní identita Židů v Čechách 1918 až 1938.

Čapková, Kateřina
Druhé, přepracované vydání. Paseka, 2013. 367 stran