Češi a Němci v pojetí a politice T.G. Masaryka. sborník příspěvků z mezinárodní konference.

Masarykův ústav AV ČR, 2004. 229 s.