Češi a Němci : dějiny - kultura - politika.

Vyd. 2. Paseka, . 473 s.