Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska : Red list of plants and animals of Slovakia.

Štátná ochrana prírody SR, Centrum ochrany prírody a krajiny, 2001. 160 s.
Edice: Ochrana prírody. Supplement ; 20