Červené víno.

Hečko, František
12. vyd. Slov. spis, 1989. 2 sv