Červené víno.

Hečko, František
Vyd. 11, (vo vydav. Slov. spis. 6). Slovenský spisovateľ, . 3 sv
Edice: Retro ; zv. 17