Červené kamelie : Rom. z praž. života.

Filip, Otakar
Místodrž. knihtisk, 1902. 280 s.