Červená žiara nad Kladnom.

Zápotocký, Antonín
Práca, 1951. 293 s.