Červená ryba.

Šivašankara, Pillai Takaři
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1975. 219 s.
Edice: Spoločnosť priateľov krásnych kníh (Slovenský spisovateľ) ; zv. 321