Červená pečeť : Román : Obrazy z konce tisíciletí.

Beneš, Karel Josef
Páté, definitivní, autorem zrevidované vvdání. Melantrich, 1948. 509-[II] s.