Červená pečeť : román.

Beneš, Karel Josef
Melantrich, 1940. 509 s.