Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. 2, Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi, savci.

Baruš, Vlastimil
Vyd. 2. Státní zemědělské nakladatelství, 1990. 133 s.
Edice: Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství