Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR.

1. vyd. Státní zemědělské nakladatelství, 1988.