Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov ČSFR. [Diel] 3, Bezstavovce.

Škapec, Ludvík
1. vyd. Príroda, 1992. 149 s.