Červená kalina.

Šuškin, Vasilij
2., preprac. a dopl. vyd. Tatran, 1981. 399 s.
Edice: Čítanie študujúcej mládeže ; Zv. 128