Čertoviny.

Wenig, Adolf; il. Wenig, Josef
Bohuslav Trojan, 1991. 69 s.