Čertova voda : pověsti a báje z Podkrušnohoří.

Ježková, Marta; il. Komárek, Vladimír
1. vyd. Severočeské nakladatelství, 1986. 147 s.