Čertova stěna : St. přírodní rezervace : [Tur. brožurka].

Chábera, Stanislav
Kraj. středisko památkové péče a ochrany přírody, 1962. [18] s.