Černý pátek sedmnáctého listopadu.

Leikert, Jozef
Vyd. české 1. Univerzita Karlova, 2001. 386 s.