Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti : Starej zákon a proroci.

Bradford, Roark; il. Zmatlíková, Helena
7. vyd. (Starej zákon a proroci 5. vyd.), v Odeonu 2. vyd. Odeon, 1986. 367 s.