Černí baroni, aneb, Válčili jsme za Čepičky.

Švandrlík, Miloslav; il. Winter-Neprakta, Jiří
V nakl. Epocha 2. vyd. Epocha, 2010. 475 s.