Černé umění : soukromý tisk k novému roku 1940 : [k oslavě 500letého vynálezu knihtisku podle osnovy F.J. Müllera : 1440-1940].

Renč, Václav
Antonín Daněk, 1940. [IX] ll