Černé a Čertovo jezero : St. přírodní rezervace.

Sofron, Jaromír
Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody, 1965. [8] s.