Černá Ves : zrcadlo víry a života klerikální osady české na počátku století XX., přidržené pro potěchu kněží církve římsko-katolické v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Růžička, Jan
Nákladem vydavatelstva časopisu "Havlíček", 1913. 154 s.
Edice: Knihovna "Havlíčka" ; č. 16