Černá tlupa.

Hostovský, Egon
2. vyd. František Borový, 1948. 240 s.