Černá slza.

Strnadel, Josef
2. vyd., (v Čs. spis. 1. vyd.). Československý spisovatel, 1978. 192 s.