Černá perla : Pelé a brazilská kopaná.

Hack, Fritz
1. vyd. Olympia, 1969. 156 s.