Černá mše.

Przybyszewski, Stanisław
O. Hanačík, 1919. 70 s., 1 l