Černá kniha kapitalistického hospodaření před únorem 1948 : sbírka dokumentů.

ed. Balcárková, Lidmila
Ministerstvo informací ve spolupráci se všemi hospodářskými ministerstvy a jinými vrcholnými hospodářskými institucemi, 1948. 217 s.