Ceny zemědělských a stavebních pozemků 2004 stanovené v návaznosti na vyhlášku ministerstva financí č. 540/2002 Sb. ve znění vyhlášky číslo 452/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a vyhlášku ministerstva zemědělství č. 463/2002 Sb. a 387/2003 Sb : seznam katastrálních území s průměrnými základními cenami zemědělských pozemků a Malý lexikon obcí ČR pro rok 2004.

CERM, 2004. 326 s.