Centesimus annus : encyklika Jana Pavla II. k 100. výročí encykliky Rerum novarum z 1. května 1991.

Jan Pavel
1. vyd. Zvon, 1991. 76 s.