Cenová stimulácia a kvalita výroby.

Zervan, Ján
1. vyd. Pravda, 1980. 210 s.