Cenová politika a politika hospodářské soutěže.

Kasan, Jan
1. vyd. Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994. 166 s.