Ceník československých známek od roku 1918-1939. Čís. 2.

Pofis, 1954. 46, [2] s.