Cengáčik na dobré ráno : pre najmenších čitateľov.

Babinka, Michal; il. Popovič, Ivan
1.vyd. Mladé letá, 1968. 44 s.