Celým svetom : Zemepisné a politické prehľady všetkých krajín sveta.

1. vyd. Osveta, 1962. 802 s.