Celulitida.

Schmidtová, Alice; Hübelová, Erika
2., přeprac. a dopl. vyd. Grada, 2008. 128 s.
Edice: Zdraví & životní styl