Celostní management : pilíře kompetence v řízení.

Porvazník, Ján
2. přeprac a dopl. vyd. Sprint, 2003. 509 s.