Celostátní výstava poštovních známek Brno 2000 : celostátní výstava s mezinárodní účastí pořádaná ke 150. výročí narození prezidenta T.G. Masaryka. [2], Palmáre.

Organizační výbor Celostátní výstavy poštovních známek, 2000. 26 s.